PZHGP Oddział Kielce-Herby 0444

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

PZHGP Oddział Kielce-Herby 0444

Harmonogram wkładania gołębi w dn.16.05 br  lot nr.1 Wieluń

Sekcja Galaktyka

                      UNICON                  VIZION

Godz.        hodowca            Godz.        hodowca

14:30       Skowron R.          14:30       Młynarski R

14:50       Doropowicz Cz   14:50       Gil Cz

15:00       Doropowicz Z     15:05       Jaros M

15,25        Foks Z                15:20       Korus J

15:35       Foks G                15:35      LagnerS

16:00      Moskal M             15:50      Przeżdzik J

16:10     BugajskiT              16:05     Rutkiewicz S

16:30     Stąpór L                16:15     Dobrowolski M

16:50    KaczmarczykT

             GUMKI                        TAURIS

17:20   Chanc A                  16:35  Biskupski/Fąfara

17,30  Jasiński W               16,55   Dziekan W

17,50  Snoch P                    17,10   Łutczyk D

18,00  Adamiec A                17,35  Dąbrowski A

            Gierczak M                17,45   Telka M

            Pańszczyk J              18,00  Korus S

            Pabis S                     18,20  Crzęszczyk/Pedrycz

18,30  Knez D                      18,40  Marcisz Sz

           Kruk D  

          Marcisz St

             Ślewa A

Proszę o stosowanie się do ogólnych zaleceń sanitarnych

tj zakładania maseczek, rękawiczek jednorazowych, zachowania odległości

Dobry lot

DLA SEKCJI ŁUBNO

  vizjon megasystem    
16.00 MARSZAŁEK K. KOTWICA J.    
  WILCZKOWSKI P. KOTWICA W.    
  BARAN J. WALAS A.    
  KOZIEŁ Ł. GIEMZA P.    
    ROGULA J.    
17.20 JARZĄBEK D. SMOLARCZYK J.    
  KUMOR A. SNOCH    
  TOMASZEWSKI M. KACZMARCZYK A.    
  STEFAŃCZYK L. JARZĄBEK T.    
18.20 PŁUSA CZ.      
  PIĘTA P.      
  WALAS T.      
  SOBURA J.      
19.20 CHRUŚCIAK H.      
  PIĘTA W.      
  KOWALSKI G.      
  ZAJĄC B.      
GUMKI 19.00 MUSIAŁ IWANEK SOSNOWSKI JAWORSKI KOWALSKI ŁUKASIK WALAS  
         
Hodowca nieobecny przesuwa się na koniec listy kolejkowej JEŚLI KOMUŚ NIE PASUJE GODZINA MOŻE SIĘ ZAMIENIC Z INNYM HODOWCĄ

HODOWCY SEKCJI HERBY!

W najbliższą sobotę odbędzie się wkładanie na lot nr 1. Bardzo proszę o samodyscyplinę i dostosowanie się do zaleceń i wytycznych ZG tzn.

wzajemne dystansowanie się, wyposażenie w maseczki i rękawice ochronne itp.

Informuję, że Zarząd Sekcji Herby przyjął następującą organizację wkładania gołębi na lot:

- parkujemy tylko i wyłącznie wzdłuż naczepy kolejowej nie wyjmując klatek i nie wychodząc ze swoich pojazdów do momentu wezwania

przez przewodniczącego komisji lotowej.                                                                                                                                        

- wchodząc i opuszczając punkt wkładań dezynfekujemy ręce                                                   

 - na sekcje zgłaszamy się wg. następującej kolejności:

GODZINA

VIZION

MEGA

14.30

Piotrowicz Dominik

Litwiński

 

Główczyński

Pocheć

 

Szostak

Cieślak

 

Otwinowski

Gała

16.00

Piotrowicz Marek

Słoń Jarosław Nowak Cz.

 

Stolarczyk, Owczarek

Słoń Bogusław, Kita, Koza

 

Kasza

17.00

Piotrowicz Jan

 

 

Grabka

 

 

Pela

 

18.00

Plech

 

 

Ciosek

 

 

Domaszko

 

 

Jaśkowski Łukasz

 

19.00

Bębacz

 

 

Gola

 

 

 
 

POZOSTALI HODOWCY: Siwek, Nogaj, Sidor, Rębosz, Kobiec, Makuch – Oleś, Cwastowski Józef,

Jaśkowski Stanisław, Czaja zgłaszają się na sekcję o GODZ.18.00

 

UWAGA!

Wyznaczone godz. Stawiennictwa jednocześnie określają kolejność przyjmowania goł.  

Hodowca nieobecny przesuwa się na koniec listy kolejkowej.

 

                          Uwaga hodowcy

Lot próbny rozpoczynający sezon lotowy 2020 odbędzie się w sobotę 09.maja br

wg poniższego zestawienia:

Sekcja Galaktyka- koszowanie w godz: 4,00 do 5,30

                 Herby - koszowanie w godz: 6,00 do 7,00

Dla tych sekcji lot odbywa się z m.Przedbórz

Sekcja Łubno - koszowanie w godz:6,00 do 7,00 lot z m.Radomsko

Ogólne wskazówki odnośnie zachowania środków ostrożności

w obecnej sytuacji pandemi. Jednocześnie może koszować maxymalnie

dwóch hodowców każdy z innej strony kabiny,wyposażeni w maski ochronne

i rękawiczki jednorazowe. Proszę o przestrzeganie  wymogów

sanitarnych oraz dostosowanie się do podanych godzin koszowania.

Zarząd - Dobry lot

            

Skarbnicy sekcji zgłoszą sie do Rachmistrza w celu odbioru List Startowo-Konkursowych.


Z głębokim żalem zawiadamiamy,iż w dn.16.04.2020r. zmarł nasz kolega hodowca

gołębi p.Sławomir Bętkowski.

Cześć jego pamięci. Zarząd oddziału Kielce-Herby

Strona 7 z 100

You are here: Start